Comment are off

Par atkritumu apsaimniekošanu TEC2 – Granīta iela 31, Acone, Salaspils novads, Salaspils lauku teritorija

2019. gada 22.septembrī mēdijos izskanēja viedoklis par iespējami prettiesiskām darbībām attiecībā pret vides aizsardzības prasību ievērošanu un bīstamo atkritumu apsaimniekošanā AS Augstsprieguma tīkls iznomātajā zemesgabalā AS Latvenergo Rīgas TEC-2 teritorijā Salaspils novada Aconē, Granīta ielā 31.

No savas puses varam apstiprināt žurnālistu teikto: “Vides Dienests ir uzsācis savu pārbaudi un šobrīd jau secinājis, ka visi būvdarbos iesaistītie uzņēmumi ir zinājuši par azbestu.”.

Par to ka puses ir bijušas nekavējoties informētas ir dokumentāli pierādījumi. SIA EMPOWER, SIA KUBS un zemes īpašnieka AS LATVENERGO pārstāvis 21.02.2019, gan tika rakstiski informēti par piesārņojumu, gan par to, ka paraugi tiek nosūtīti uz laboratoriju azbesta šķiedru klātbūtnes noteikšanai. Tāpat pievienots ziņojums, kurā precīzi norādīts atkritumu izcelsmes avots.

Mēs kā sertificēti speciālisti šajā jomā, vēlētos vēlreiz atgādināt, ka šo šķiedru platums ir mazāks par 3 µm un garums sākot no 5 µm. Ja materiāla paraugs netiek speciāli ņemts šo šķiedru noteikšanai tās paliek neanalizētas. Ir veiktas vairāk kā 16 paraugu analīzes, dažādos laikos, vietās un materiālu tipos. Rezultāts bija šokējošs, pat mums!
Lai gan pasūtītājus pirms darbu uzsākšanas mēs brīdinājām, ka ir liela ticamība par to, ka objektā būs azbests, ar tādu piesārņojuma apjomu nebijām sastapušies līdz šim. Pilnīgi visos paraugos RSU laboratorija konstatējusi šķiedras. Tādēļ mēs ne mirkli nekavējoties informējām visas puses un dienestus, kā arī vērsām vērību, par to ka ir jāapstādina rakšanas darbus.

Vēl viena piebilde, cik būtu dīvaini, ja uzņēmums kas specializējās azbesta piesārņojumu mazināšanā, nebūtu nevienu informējis un turpinājis darbus… Atskatoties uz notikumu secību, diemžēl jāatzīst, kad līdzīgi kā reizēm mēdz rīkoties Latvijā citi uzņēmēji, Kalniņa kungs, ar saviem, pieredzējuša “būvnieka gājieniem”, mēģināja panākt tieši šo.

Tāpat, uzskatām ka nav pareizi arī vainot uzņēmumus SIA EKO OSTA un AS VentEko kuri darījuši savu darbu, ne-profesionalitātē, jo pasūtītājs nav vēlējies lai objektā tiktu veikta azbesta šķiedru saturošu priekšmetu analīze.

Mēs saskatījām briesmas, vienojāmies ar AS VentEko par tālāko darbību un rīkojāmies kā bija jārīkojas! Ja mums būtu interese iegūt savā pārvaldībā vairāk azbesta atkritumu, mēs izvešanas darbus nebūtu apstādinājuši. Un arī ziņojuši būtu tikai pēc izvešanas darbiem, un ne jau pirmajās dienās, kad sākām nokusušajās izvestajās kravās saskatīt ka ne viss sniegs saulītē kūst……

Mūsu rīcība nav informācija kādēļ mūsu Ģenerāluzņēmējs SIA EMPOWER nav savlaicīgi pārsūtījis pasūtītājam dokumentus un atskaites ko esam iesnieguši visā līguma darbības laikā.

Uzņēmums SIA EkoDem TEC-2 Acone attīrāmajā objektā ir veicis:

 1. Grunts sagatavošana utilizācijai (t.sk. visu naftas produktu pārliešana hermētiskās plastmasas mucās izmantojot hidraulisko pacēlāju);
 2. No zemes izrakto piesārņoto metāla konteineru mazgāšana un utilizācija;
 3. Grunts kam cinka (Zn), niķeļa (Ni) un vara (Cu) koncentrācija pārsniedz piesardzības robežlielumu (B vērtība) utilizācijas procesu veikšanas sagatavošanai TEC2 teritorijā;
 4. Tehniķu brigāde, atbērtņu paraugu ņemšana un analīzes tika noteikts Zn, Ni, Cu un Hg daudzums, datu analīze un informācijas sagatavošana – Tāme Nr.32/19 [02.04.2019];
 5. Grunts ar nolietotām riepām utilizācijas veikšanai ārpus TEC2 teritorijas;
 6. Rīgas Stradiņa universitātes higiēnas un arodslimību laboratorijas pakalpojumi. Paraugu ņemšana, transportēšana un laboratorijas izmaksas. Pielietota metodika – Ķīmiskās vielas: Azbests materiālā, NIOSH 9002:1994. G26 un G38;
 7. Grunts ar saknēm utilizācijas veikšanai ārpus TEC2 teritorijas;
 8. Grunts sijātājs (vidēji 50m3/dienā) un dīkstāves dēļ iesprūdušam armatūrām un konstrukcijām. Ieskaitot uzstādīšanas un apkopes darbus, 2 operatoru darbu spectērpos, FFP3 maskās un ievērojot izstrādātos DA pasākumus;
 9. Grunts mitrināšanas iekārtas Karcher (lai novērstu putēšanu). Tika mitrināta grunts uz transportiera lentēm. Ieskaitot 2 operatoru darbu spectērpos, FFP3 maskās un ievērojot izstrādātos DA pasākumus.
 10. Sijātāju apkalpojošo divu traktoru noma (ieskaitot sagatavošanās pirms sijātāja izvietošanas, kā arī sijātāja apkopes radītās dīkstāves) ar šoferiem;
 11. Smago mašīnu uzkraušanai paredzētā traktora noma ar šoferiem;
 12. Izsijāto un ar azbestu piesārņoto būvgružu spec transports uz Brocēniem;
 13. Piesārņotās grunts segšanas izdevumi sijāšanas starplaikā (aprīlis-augusts). T.sk. bieza plēve, ierobežojumi un brīdinājuma zīmes;
 14. Sijāšanas iekārtu attīrīšanas no azbesta beidzot sijāšanas darbus;
 15. Ar azbestu piesārņoto būvgružu utilizācija Brocēnos;
 16. IAL darbam ar azbestu (23 darba dienas) 6 darbinieki;
 17. Lādes sakopšana pēc šķirošanas darbiem;
 18. Darba plāna izstrāde, gala ziņojumu sastādīšana;
 19. Īpašuma Lādes īres maksa.

Visus, mums uzdotos darbus esam paveikuši un vēlamies saņemt apmaksu par padarītajiem darbiem, kā arī samaksāt rēķinus uzņēmumiem kuri piedalījās TEC-2 grunts attīrīšanas un apsaimniekošanas pasākumos.